Polasaí Príobháideachta

BEARTAS PRÍOBHÁIDEACHA AGUS CÓCAIS

RÉAMHRÁ

NEOPROTECT FRANCE, branda na cuideachta dliteanais theoranta PROPULSEO atá cláraithe i gclár trádála agus cuideachtaí TURAS faoi uimhir 884 586 959 agus arb é a oifig chláraithe 2 RD 129 ZA DE CHATENAY 37210 ROCHECORBON, a dhéanann speisialtóireacht ar mhargaíocht scáthláin chosanta, ba mhaith leis tú a chur ar an eolas faoi na bearta a cuireadh i bhfeidhm chun do shonraí pearsanta agus do shaol príobháideach a chosaint de réir na reachtaíochta atá i bhfeidhm agus go háirithe le forálacha dhlí an 6 Eanáir, 1978 ar a dtugtar "Informatique et Libertés" arna leasú, faoi Rialachán Eorpach 2016 / 679 chomh maith leis na moltaí a tháinig ón CNIL (“an reachtaíocht atá i bhfeidhm” anseo feasta).

 

Agus an reachtaíocht atá i bhfeidhm á cur i bhfeidhm, tá sé de cheart agat rochtain, freasúra, ceartú, scriosadh, iniomparthacht agus teorannú ar phróiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leat. Tá sé de cheart agat freisin treoirlínte a shainiú maidir le cinniúint do shonraí pearsanta tar éis do bháis. Is féidir na cearta seo a fheidhmiú trí r-phost chuig an seoladh seo a leanas: neoprotect@outlook.fr trí chóip de do dhoiciméad aitheantais a cheangal le d’iarratas (nach gcoinneoidh NEOPROTECT AN FHRAINC agus is féidir é a scriosadh nó a chur ar ais chugat ar do chaoithiúlacht). Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an CNIL má mheasann tú nach bhfuilimid ag comhlíonadh na rialachán is infheidhme maidir le sonraí pearsanta.

 

Mar atá freagrach as do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil, NEOPROTECT Is mian le FRANCE freagra a thabhairt ar do chuid imní maidir le rúndacht na faisnéise a tharchuireann tú chugainn ar gach bealach cumarsáide, go háirithe: suíomh Gréasáin www.neoprotectfrance.fr agus líonraí sóisialta (“na Cainéil Chumarsáide” anseo feasta).

 

Nuair a sholáthraíonn tú do chuid sonraí pearsanta dúinn, údaraíonn tú dúinn iad a úsáid, iad a stóráil agus, nuair is iomchuí, iad a tharchur chuig ár gcomhpháirtithe nuair a éilíonn do phróiseáil d’iarrataí é. Trí shonraí pearsanta a sholáthar dúinn trí na Cainéil Chumarsáide, aontaíonn tú leis an mbeartas seo. Tá ár mbeartas faoi réir athraithe d’fhonn athruithe sa reachtaíocht atá i bhfeidhm i réimse na sonraí pearsanta a chur san áireamh. Coinneoimid ar an eolas thú faoi aon athruithe a dhéantar.

 

Sonraí pearsanta arna dtarchur chuig NEOPROTECT AN FHRAINC

 

Seo faisnéis fút mar dhuine nádúrtha a ndearna tú cumarsáid dheonach leis NEOPROTECT AN FHRAINC trí na Cainéil Chumarsáide éagsúla agus atá riachtanach chun d’ordú a phróiseáil (mar shampla d’ainm, do chéad ainm, do sheoladh ríomhphoist, d’uimhir theileafóin, do sheoladh poist go háirithe).

 

Cuirimid in iúl duit go gcaithfear an fhaisnéis a sholáthar NEOPROTECT Tá FRANCE marcáilte go soiléir le réiltín ar ár suíomh Gréasáin (“an Suíomh” anseo feasta). Tá faisnéis nach bhfuil réiltín marcáilte uirthi roghnach.

 

Tá an fhaisnéis seo riachtanach chun d’orduithe a phróiseáil, ar an drochuair ní féidir iad a phróiseáil in éagmais na faisnéise seo.

 

Sonraí a bhaineann le do bhrabhsáil ar an Suíomh (fianáin)

 

Agus tú ag brabhsáil shuíomh Gréasáin NEOPROTECT Is féidir fianáin shealadacha FRANCE a shábháil ar do ríomhaire.

 

Cad is fianán ann?

 

Is éard is "fianán", nó rianaitheoir ann, comhad téacs a cheadaíonn NEOPROTECT AN FHRAINC chun an fheiste ina bhfuil sí cláraithe a shainaithint le linn na tréimhse bailíochta nó cláraithe an fhianán.

 

Agus tú ag brabhsáil an tSuímh, NEOPROTECT Féadfaidh FRANCE sábháil, i spás tiomnaithe ar thiomántán crua do ghléis (ríomhaire, taibléad nó fón cliste), “fianán” amháin nó níos mó tríd an mbrabhsálaí idirlín a úsáideann tú agus ag brath ar na socruithe a roghnaigh tú air. anseo i dtéarmaí fianáin.

 

Tá an fhaisnéis seo go háirithe:

 

An cineál brabhsálaí Idirlín atá á úsáid agat;

An cineál córais oibriúcháin agus feiste a úsáideann tú chun rochtain a fháil ar an tSeirbhís;

Ainm fearainn do sholáthraí seirbhíse Idirlín;

An leathanach idirlín as ar tháinig tú;

An tír chónaithe agus do theanga.

Na leathanaigh agus na roghanna a dtugann tú cuairt orthu agus rochtain orthu ar ár Suíomh.

 

Le linn do chéad chuairte ar ár Suíomh, cathain NEOPROTECT Breithneoidh FRANCE fianán a chur ar do ghléas, taispeánfar meirge faisnéise ag bun an leathanaigh. Trí leanúint ort ag brabhsáil an tSuímh tar éis cliceáil ar “Glacaim leis”, aontaíonn tú go sainráite leis sin NEOPROTECT Féadfaidh FRANCE fianáin a chur ar do ghléas (fianáin a bhaineann le hoibríochtaí a bhaineann le fógraíocht spriocdhírithe, fianáin áirithe tomhais lucht féachana, fianáin líonra sóisialta a ghineann a gcuid cnaipí scaireanna go háirithe nuair a bhailíonn siad sonraí pearsanta). Má leanann tú ag brabhsáil an láithreáin, féadfar fianáin a chur ar do ríomhaire. Fanfaidh an bhratach ar taispeáint fad nach leanfaidh an duine ag brabhsáil, is é sin le rá fad nach ndeachaigh sé chuig leathanach eile den Suíomh nó nár chliceáil sé ar ghné den Suíomh. . Mura mian leat glacadh leis na fianáin uile nó cuid díobh, molaimid duit cliceáil ar an nasc "Faigh amach níos mó" ar an mbratach, agus lean na treoracha mionsonraithe a ligeann duit iad a dhiúltú.

 

Ní ghineann nó ní tharchuireann fianáin víris ríomhaire a d’fhéadfadh do ghléas a ionfhabhtú, níl siad inléite agus so-aitheanta ag a n-eisitheoir.

 

Is féidir leat na socruithe fianán a athrú ag am ar bith. Gheobhaidh tú faisnéis thíos faoi fhianáin agus na bealaí éagsúla chun socruithe fianán a bhainistiú ar do bhrabhsálaí.

 

Is é 13 mhí an tréimhse bhailíochta toilithe chun Fianáin a thaisceadh. Ag deireadh na tréimhse seo, iarrfaimid do thoiliú arís.

 

Más mian leat tuilleadh a fháil amach faoi fhianáin agus a n-úsáid, is féidir leat dul i gcomhairle le comhad an Choimisiúin Náisiúnta Ríomhaireachta agus Saoirsí ag an seoladh seo a leanas: www.cnil.fr, roinn "Fianáin: na huirlisí chun iad a rialú ".

 

Fianáin ar an Suíomh

 

 

 

NEOPROTECT D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar FHRAINC na fianáin seo a leanas a úsáid (meirge ag bun an leathanaigh):

 

Fianáin bainistíochta seisiún

Fianáin tomhais lucht féachana (fianáin staidrimh)

Fianáin atá riachtanach le haghaidh feidhmeanna roghnacha áirithe

Fianáin a bhaineann le fógraíocht spriocdhírithe

Fianáin líonra sóisialta a ghineann a gcuid cnaipí scaireanna go háirithe nuair a bhailíonn siad sonraí pearsanta

Tá fianáin bainistíochta seisiúin riachtanach chun go bhfeidhmeoidh an Suíomh i gceart. D’fhéadfadh moilliú agus / nó mífheidhmiú an tSuímh a bheith mar thoradh ar dhiúltú dóibh.

 

Trí anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann tú an Suíomh, NEOPROTECT Féadann FRANCE nascleanúint níos fearr a thairiscint duit d’fhonn freagairt go cuí ar d’ionchais agus aon fhadhbanna a bhíonn agat a aithint d’fhonn réitigh thapa a sholáthar.

 

Tá an rogha agat cur i gcoinne fianáin trí na nósanna imeachta atá mionsonraithe i c) thíos.

 

NEOPROTECT Féadfaidh FRANCE feidhmchláir ríomhaire tríú páirtí a chomhtháthú ar a Suíomh a ligeann duit ábhar Suímh a roinnt le daoine eile. Is amhlaidh an cás go háirithe leis an gcnaipe "Comhroinn" nó "Cosúil" ar Facebook, Instagram, Snapchat. Is dóigh ansin go n-aithneoidh an líonra sóisialta lena mbaineann tú agus go sábhálfaidh tú fianáin ar do ghléasanna. Tugaimid cuireadh duit dul i gcomhairle lena mbeartas rúndachta.

 

Do roghanna maidir le fianáin

 

Tá an deis agat paraiméadair do bhrabhsálaí idirlín a mhodhnú ag am ar bith d’fhonn glacadh, cumrú nó, ar a mhalairt, fianáin a dhiúltú. Tá roinnt roghanna agat: glac le gach fianán, cuir in iúl duit nuair a shábhálfar fianán, nó diúltaigh gach fianán go córasach.

 

NEOPROTECT Cuireann FRANCE in iúl duit go bhféadfadh éifeacht a bheith ag díghníomhachtú fianán seisiún nó feidhmiúil cosc ​​a chur ar chomhairliúchán ar an Suíomh. Mar sin, NEOPROTECT Ní féidir AN FHRAINC a bheith freagrach i gcás oibriú díghrádaithe ár seirbhísí atá nasctha leis na socruithe a roghnaigh tú.

 

Cuireann gach brabhsálaí idirlín modhanna cumraíochta éagsúla ar fáil chun fianáin a bhainistiú. De ghnáth, déantar cur síos orthu i roghchlár cabhrach gach brabhsálaí. Má tá cineál nó leagan difriúil den bhrabhsálaí á úsáid agat seachas na cinn atá liostaithe thíos, tugaimid cuireadh duit dul i gcomhairle leis an roghchlár "Cabhair" de do bhrabhsálaí.

 

Tá Safari 5.0 á úsáid agat (ar ríomhaire):

 

 

Roghnaigh Safari> Preferences ansin cliceáil ar "Security";

Sa chuid "Glac le fianáin", tabhair le fios ar cheart agus ar cheart do Safari glacadh le fianáin ó láithreáin ghréasáin;

Chun míniú a fháil ar na roghanna atá ar fáil duit, cliceáil ar an gcnaipe cabhrach "? ".

 

Má tá blocáil chórasach fianáin socraithe agat ar Safari, b’fhéidir go mbeidh ort glacadh le fianáin go sealadach chun leathanach a oscailt. Déan na céimeanna thuas arís, ag roghnú "I gcónaí". Nuair a dhéantar tú leis an leathanach ábhartha, díghníomhachtaigh fianáin arís agus scrios na fianáin ón leathanach.

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, is féidir leat cuairt a thabhairt ar an leathanach seo a leanas: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR

 

Úsáideann tú Safari ar iOS (táibléad agus fóin chliste):

 

 

Oscail an feidhmchlár "Settings" agus roghnaigh "Safari";

Sa chuid "Rúndacht" téigh chuig "Glac le fianáin";

Sainmhínigh do shocruithe príobháideachta.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, is féidir leat cuairt a thabhairt ar an leathanach seo a leanas: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR

 

Tá Google Chrome á úsáid agat:

 

 

Roghnaigh an roghchlár “Settings”;

Cliceáil ar “Taispeáin socruithe chun cinn” agus téigh go dtí an mhír “Rúndacht”;

Cliceáil ar "Socruithe ábhair";

Roghnaigh "Bloc fianáin agus sonraí ó shuíomhanna tríú páirtí" chun fianáin a bhac.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, is féidir leat cuairt a thabhairt ar an leathanach seo a leanas: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

Tá Mozilla Firefox á úsáid agat:

Cliceáil ar "Roghchlár" ansin "Roghanna";

Roghnaigh an deilbhín "Príobháideacht";

I réimse na Staire, don rogha "Rialacha coinneála", roghnaigh "bain úsáid as socruithe saincheaptha don stair";

Seiceáil an bosca "Glac le fianáin" chun fianáin a chumasú, nó díthiceáil chun iad a dhíchumasú. Má bhíonn aon deacracht agat le fianáin, déan cinnte nach bhfuil an rogha "Glac le fianáin tríú páirtí" socraithe ag "Riamh".

Roghnaigh an tréimhse stórála do fhianáin trí roghnú idir na 3 rogha (a), (b) nó (c) thíos:

(a) "a n-éag": Scriosfar gach fianán ar a dáta éaga, an dáta a shocróidh an láithreán a d'eisigh an fianán.

 

(b) "Firefox a dhúnadh": scriosfar na fianáin atá stóráilte ar do ríomhaire nuair a dhúnann tú fuinneog an bhrabhsálaí Firefox.

 

(c) "Fiafraigh díom gach uair": beidh rabhadh le feiceáil gach uair a theastaíonn ó shuíomh Gréasáin fianán a shábháil, ag fiafraí díot an aontaíonn tú leis an sábháil seo nó nach bhfuil.

 

Cliceáil ar OK chun an fhuinneog “Options” a dhúnadh agus do chuid roghanna a bhailíochtú.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, is féidir leat cuairt a thabhairt ar an leathanach seo a leanas: https://support.mozilla.org/en/products/firefox/privacy-and-security/cookies

 

Tá Internet Explorer 8.0 agus os a chionn á úsáid agat:

Téigh go dtí an roghchlár “Uirlisí”, ansin roghnaigh “Rogha Idirlín”;

Cliceáil ar an táb "Rúndacht";

Roghnaigh an leibhéal príobháideachta atá ag teastáil agus an cúrsóir á úsáid agat: suas le “Cuir bac ar gach fianán” chun gach fianán a bhac, nó síos go “Glac le gach fianán” chun glacadh le gach fianán.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, is féidir leat dul i gcomhairle leis an leathanach seo a leanas: http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies

 

Tá Android á úsáid agat:

 

 

Beartaíonn ar an eochair ag an mbarr ar dheis;

Roghnaigh "Socruithe" ansin "Príobháideacht agus slándáil";

Sainmhínigh na socruithe príobháideachta is mian leat a chur i bhfeidhm.

Cad iad na críocha a mbailítear do chuid sonraí?

Tabhair freagra ar d’iarrataí

 

 

Nuair a thagann tú i dteagmháil le NEOPROTECT AN FHRAINC trí na Cainéil Chumarsáide éagsúla a luaitear thuas, is é an aidhm atá le do chuid sonraí pearsanta a bhailiú:

 

Litreacha faisnéise (nuachtlitreacha) agus aon doiciméadacht eile (bróisiúir go háirithe) a d’iarr tú a sheoladh;

Freagair do chuid ceisteanna;

Cuir tairiscintí nua ar fáil a d’fhéadfadh a bheith spéisiúil duit;

Níos ginearálta, comhlíonadh oibleagáidí dlíthiúla, rialála, cuntasaíochta agus cánach na NEOPROTECT AN FHRAINC;

Déileáil le hiarrataí agus gearáin a rinne tú faoi orduithe.

Sireadh uait le linn oibríochtaí margaíochta

 

Féadfar do chuid sonraí a úsáid chun críocha tráchtála freisin:

 

Bainistíocht ar aon chlárú agus díliostáil ó nuachtlitreacha arna iarraidh sin duit;

Faisnéis a bhaineann le NEOPROTECT FRANCE agus a chomhpháirtithe: táirgí, táirgí agus seirbhísí nua, lorgaireacht tráchtála agus tairiscintí pearsantaithe.

Conas agus cén fhad?

 

Do chuid sonraí a dhaingniú

 

 

 

Mar atá freagrach as do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil, NEOPROTECT Cuireann FRANCE na bearta teicniúla agus eagrúcháin uile is gá i bhfeidhm chun cosaint do shonraí pearsanta a urramú.

 

Tréimhse coinneála do chuid sonraí

 

 

 

Stóráilimid an fhaisnéis seo ar feadh tréimhse atá comhréireach agus riachtanach chun na críche a bhfuilimid á próiseáil di agus ar aon chuma ar feadh na tréimhse is gá chun oibleagáid dhlíthiúil nó rialála a chomhlíonadh. Coinnítear na sonraí ar feadh tréimhse nach sáraíonn an tréimhse is gá chun na críocha seo a leanas:

 

Nuachtlitir: coinneofar do chuid sonraí chomh fada agus a bheidh do shíntiús gníomhach. Féadfaidh tú deireadh a chur leis ag am ar bith trí dhíliostáil ag an nasc a chuirfear ar fáil.

Ordú a fhorghníomhú: coimeádfar na sonraí is gá chun d’iarratas a phróiseáil ar feadh uastréimhse trí bliana ó d’ordú deireanach nó ónár dteagmháil dheireanach.

Tairiscintí tráchtála: coinneofar do chuid sonraí chomh fada agus a aontaíonn tú ár dtairiscintí tráchtála a fháil. Féadfaidh tú iad a dhiúltú ag am ar bith trí dhíliostáil sa nasc a léireofar.

Cé na faighteoirí?

 

NEOPROTECT AN FHRAINC agus a chomhpháirtithe

 

Ba mhaith linn a chur in iúl duit go bhféadfaidh soláthraithe seirbhíse teicniúla do chuid sonraí a phróiseáil (TF, óstáil, dáileadh ríomhphoist, cothabháil, soláthraí íocaíochta ar líne, srl. Chun na cuspóirí a luaitear i bpointe III thuas a chur i gcrích. .), atá lonnaithe laistigh den Aontas Eorpach.

 

Tríú páirtithe ní comhpháirtithe

 

NEOPROTECT Gabhann FRANCE air féin gan sonraí pearsanta a bhaineann leat a aistriú nó a dhíol le tríú páirtithe nach comhpháirtithe iad. Ní roinnimid aon sonraí pearsanta le gníomhaireachtaí nó cuideachtaí chun críocha margaíochta nó tráchtála.

 

Dá gcuirfeadh an dlí, údarás (mar shampla an riarachán cánach nó an CNIL) nó breitheamh iallach air NEOPROTECT AN FHRAINC chun sonraí pearsanta a bhaineann leatsa a chur in iúl, NEOPROTECT Gabhann FRANCE air féin, a mhéid is féidir, fógra a thabhairt duit (mura n-údaraítear AN FHRAINC NEOPROTECT déanamh amhlaidh, go háirithe i bhfianaise na n-oibleagáidí dlíthiúla nó breithiúnacha a d’fhéadfadh a bheith air).

 

Faoi dheireadh, féadfaimid cuideachta eile a cheannach nó a chumasc nó a cheannach nó cuid dár sócmhainní go léir nó iad a dhíol. I gcás den sórt sin, féadfar do chuid sonraí pearsanta a chur in iúl do chuideachta eile, ach beidh an chumarsáid seo faoi réir an bheartais príobháideachta agus fianán is infheidhme.

 

Cén tionchar a bhíonn ag na naisc ar na Láithreáin le suíomhanna eile ormsa?

 

Féadfaimid naisc ó am go ham a chur ar ár Suíomh le láithreáin ghréasáin agus feidhmchláir eile a oibríonn tríú páirtithe. Níl na naisc seo i láthair ach mar áis duit agus tá sé beartaithe go gcuirfidh siad luach le do chuairt. Mar sin féin, trí na naisc seo a áireamh, níl aon smacht againn ar na suíomhanna Gréasáin agus na feidhmchláir seo, atá neamhspleách ar FHRAINC NEOPROTECT agus a bhfuil beartais phríobháideachta ar leithligh acu. Nuair a fhágann tú ár Suíomh, bí ar an eolas go scoirfidh ár mbeartais de bheith i bhfeidhm. Mar sin, ní bheimid freagrach as cruinneas, ábharthacht, infhaighteacht, iontaofacht, meas ar chóipcheart, dlíthiúlacht nó cuibheas an ábhair atá ar shuíomhanna Gréasáin tríú páirtí agus feidhmchláir atá nasctha lenár Suíomh. Molaimid go láidir duit athbhreithniú a dhéanamh ar théarmaí agus ar pholasaithe príobháideachta aon láithreáin ghréasáin agus feidhmchlár tríú páirtí sula n-úsáideann tú a suíomhanna.

 

Cad a tharlaíonn má tá tuilleadh ceisteanna agat maidir le beartas príobháideachta agus cosanta fianán FRANCE NEOPROTECT?

Má tá aon cheist nó amhras agat faoin mbeartas príobháideachta agus fianán seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag an seoladh ríomhphoist neoprotect@outlook.fr

 

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Trí leanúint ar aghaidh do nascleanúint ar an suíomh seo, glacann tú leis an úsáid a bhaint as fianáin a thairiscint duit le seirbhís níos fearr. Chun níos mó a fhoghlaim agus a leagtar a fianáin a : cliceáil anseo Polasaí Príobháideachta
You have successfully subscribed!