Právní upozornění

ZÁKONNÉ OZNÁMENÍ

legální informace

 

 1. Prezentace webu.

Podle článku 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku uživatelé webu www.neoprotectfrance.fr identita různých zúčastněných stran v kontextu jejího provádění a monitorování:

Tvůrce: PROPULSEO

Správce publikací: PROPULSEO neoprotect@ outlook.fr

Správcem publikace je fyzická osoba nebo právnická osoba.

Správce webu: PROPULSEOneoprotect@ outlook.fr

SIRET: 884586959 00014

SIREN: 884 586 959

Právní forma: NEOPROTECT FRANCE je značka, značka společnosti S.A.R.L. PROPULSEO.

Hostitel: SHOPIFY - Ottawa Kanada

 

 1. Obecné podmínky používání webu a nabízených služeb.

Používání stránek www.neoprotectfrance.fr znamená plné přijetí obecných podmínek použití popsaných níže. Tyto podmínky použití budou pravděpodobně kdykoli upraveny nebo doplněny, uživatelé webu www.neoprotectfrance.fr se proto vyzývají, aby s nimi pravidelně konzultovaly.

Tento web je běžně přístupný uživatelům po celou dobu. O přerušení z důvodu technické údržby však může rozhodnout NEOPROTECT FRANCE, kteří se poté budou snažit uživatelům předem sdělit data a časy zásahu.

Stránka www.neoprotectStránka france.fr je pravidelně aktualizována NEOPROTECT FRANCE. Podobně lze právní upozornění kdykoli upravit: přesto se vztahují na uživatele, který je vyzván, aby na ně co nejčastěji odkazoval, aby se s nimi seznámil.

 

 1. Popis poskytovaných služeb.

Stránka www.neoprotectfrance.fr si klade za cíl poskytovat informace o všech aktivitách společnosti.

NEOPROTECT FRANCE se snaží poskytovat na webu www.neoprotectinformace francie.fr co nejpřesnější. Nemůže však nést odpovědnost za opomenutí, nepřesnosti a nedostatky v aktualizaci, ať už způsobené touto aktualizací nebo partnery třetích stran, kteří jí tyto informace poskytují.

Všechny informace uvedené na stránce www.neoprotectfrance.fr jsou uvedeny pouze pro informaci a je pravděpodobné, že se budou vyvíjet. Kromě toho informace na webu www.neoprotectfrance.fr nejsou vyčerpávající. Vzhledem k tomu, že byly zavedeny online, podléhají změnám.

 

 1. Smluvní omezení technických údajů.

Stránka využívá technologii JavaScriptu.

Web nenese odpovědnost za materiální škody spojené s používáním webu. Kromě toho uživatel webu souhlasí s přístupem na web pomocí nejnovějšího vybavení, které neobsahuje viry, a s nejnovějším prohlížečem nejnovější generace

 

 1. Duševní vlastnictví a padělky.

NEOPROTECT FRANCE vlastní práva duševního vlastnictví nebo vlastní práva na užívání všech prvků přístupných na webu, zejména textů, obrázků, grafiky, log, ikon, zvuků, softwaru.

Jakákoli reprodukce, reprezentace, modifikace, publikace, úprava všech nebo části prvků webu, bez ohledu na použité prostředky nebo proces, je zakázána bez předchozího písemného souhlasu: NEOPROTECT FRANCE.

Jakékoli neoprávněné použití webu nebo jakýchkoli prvků, které obsahuje, bude považováno za porušení a bude stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a následujících zákoníku duševního vlastnictví.

 

 1. Omezení odpovědnosti.

NEOPROTECT FRANCE nemůže být činěn odpovědným za přímé nebo nepřímé škody způsobené na zařízení uživatele při přístupu na stránky www.neoprotectfrance.fr a vyplývající buď z použití zařízení, které nesplňuje specifikace uvedené v bodě 4, nebo z výskytu chyby nebo nekompatibility.

NEOPROTECT FRANCE také nemůže být činěn odpovědným za nepřímé škody (jako je ztráta trhu nebo ztráta příležitosti) vyplývající z použití stránky www.neoprotectfrancie.fr.

Uživatelům jsou k dispozici interaktivní prostory (možnost klást otázky v oblasti kontaktů). NEOPROTECT FRANCE si vyhrazuje právo odstranit bez předchozího upozornění veškerý obsah zveřejněný v tomto prostoru, který by porušil zákony platné ve Francii, zejména ustanovení týkající se ochrany údajů. Případně NEOPROTECT FRANCE si také vyhrazuje právo zpochybňovat občanskou a / nebo trestní odpovědnost uživatele, zejména v případě rasistických, urážlivých, pomlouvačných nebo pornografických zpráv, bez ohledu na použité médium (text, fotografie atd.).

 

 1. Správa osobních údajů.

Ve Francii jsou osobní údaje chráněny zejména zákonem č. 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článkem L. 226-13 trestního zákoníku a evropskou směrnicí z 24. října 1995.

Během používání webu www.neoprotectfrancie.fr, lze sbírat: URL odkazů, kterými se uživatel dostal na web www.neoprotectfrancie.fr, poskytovatel přístupu uživatele, adresa internetového protokolu (IP) uživatele.

V každém případě NEOPROTECT FRANCE shromažďuje pouze osobní údaje o uživateli pro potřebu určitých služeb nabízených webem www.neoprotectfrancie.fr. Uživatel poskytuje tyto informace s úplnou znalostí faktů, zejména když je sám zadává. Poté je zadán uživateli webu www.neoprotectfrancie.fr povinnost nebo neposkytnutí těchto informací.

V souladu s ustanoveními článků 38 a následujících zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, spisech a svobodách má každý uživatel právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu a odmítání. týkající se jeho osoby tím, že podá svou písemnou a podepsanou žádost spolu s kopií dokladu totožnosti s podpisem držitele dokladu s uvedením adresy, na kterou musí být odpověď zaslána.

Žádné osobní informace o uživateli webu www.neoprotectfrance.fr není zveřejněn bez vědomí uživatele, vyměněn, převeden, přiřazen nebo prodán na jakémkoli médiu třetím stranám. Pouze předpoklad vykoupení společnosti NEOPROTECT FRANCE a jejích práv by umožnil přenos těchto informací potenciálnímu kupujícímu, který by byl zase vázán stejnou povinností uchovávat a upravovat údaje týkající se uživatele stránky. www.neoprotectfrancie.fr

Web není deklarován CNIL, protože neshromažďuje osobní údaje. .

Databáze jsou chráněny ustanoveními zákona z 1. července 1998, kterým se provádí směrnice 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

 

 1. Hypertextové odkazy a soubory cookie.

Stránka www.neoprotectfrance.fr obsahuje řadu hypertextových odkazů na jiné stránky vytvořených se svolením NEOPROTECT FRANCE. Společnost NEOPROTECT FRANCE však nemá možnost ověřit obsah takto navštívených stránek, a proto za tuto skutečnost nepřebírá žádnou odpovědnost.

Procházení webu www.neoprotectfrance.fr může způsobit instalaci souborů cookie do počítače uživatele. Cookie je malý soubor, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale který zaznamenává informace týkající se navigace počítače na webu. Takto získaná data mají usnadnit následnou navigaci na webu a mají také umožnit různé míry účasti. Odmítnutí instalace souboru cookie může znemožnit přístup k určitým službám. Uživatel však může svůj počítač nakonfigurovat následujícím způsobem, aby odmítl instalaci souborů cookie: V aplikaci Internet Explorer: karta nástroje (piktogram ve tvaru zubu v pravém horním rohu) / možnosti internetu. Klikněte na Ochrana osobních údajů a zvolte Blokovat všechny soubory cookie. Ověřte v pořádku. Ve Firefoxu: v horní části okna prohlížeče klikněte na tlačítko Firefox a poté přejděte na kartu Možnosti. Klikněte na kartu Ochrana osobních údajů. Nakonfigurujte pravidla ochrany na: použití přizpůsobených parametrů pro historii. Nakonec zrušte jeho zaškrtnutí a deaktivujte soubory cookie. V Safari: Klikněte v pravém horním rohu prohlížeče na piktogram nabídky (symbolizovaný ozubeným kolečkem). Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit pokročilá nastavení. V části „Důvěrnost“ klikněte na Nastavení obsahu. V sekci „Cookies“ můžete soubory cookie blokovat. V prohlížeči Chrome: Klikněte v pravém horním rohu prohlížeče na piktogram nabídky (symbolizovaný třemi vodorovnými čarami). Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit pokročilá nastavení. V části „Důvěrnost“ klikněte na předvolby. Na kartě „Důvěrnost“ můžete blokovat soubory cookie.

 

 1. Rozhodné právo a určení příslušnosti.

Jakýkoli spor v souvislosti s používáním webu www.neoprotectfrance.fr podléhá francouzskému právu. Výlučná jurisdikce je přisuzována příslušným soudům v Paříži.

 

 1. Hlavní dotčené zákony.

Zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, zejména ve znění zákona č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 o zpracování údajů, spisech a svobodách.

Zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku.

 

 1. Lexikon.

Uživatel: Připojení k internetu pomocí výše uvedeného webu.

Osobní údaje: „informace, které v jakékoli formě přímo či nepřímo umožňují identifikaci fyzických osob, na které se vztahuje“ (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).

 

Zápočet: Subdelirium

 

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Pokračováním v procházení těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, abychom vám mohli poskytovat lepší služby. Chcete-li zjistit více a nastavit používání souborů cookie, klikněte sem Zásady ochrany osobních údajů
You have successfully subscribed!